W dniach 01.03.22r. do 05.03.22r. W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyły się rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje poprowadził ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Głównym tematem konferencji było spojrzenie na konstytucję dogmatyczną o Kościele “Lumen Gentium” wydaną przez sobór watykański II w kluczu duchowym. Już w pierwszym dniu rekolekcji ks. prof. podkreślił że osiągnięcie celu rekolekcji zależy nie tylko od głoszącego a również od otwarcia się słuchających konferencji na Ducha Świętego.

W powiedzianych do kleryków konferencjach zwrócił uwagę m. in. na zadanie Kościoła jakim nie jest tworzenie instytucji a głoszenie Ewangelii. Wytłumaczył na czym polega właściwe rozumienie Kościoła jako wspólnoty z apostołami i świętymi. Wskazał na konieczność uczenia się systematycznej modlitwy aby w przyszłości dzielić się tą umiejętnością z innymi. Rozwinął 4 cechy wymienione w wyznaniu wiary charakteryzujące Kościół: jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Przedstawił obraz księdza jako tego, który pomaga budować w człowieku obraz Boga.

al. Paweł Skóra