31 grudnia 2022 roku do domu Ojca odszedł papież emeryt Benedykt XVI. Joseph Ratzinger urodził się w Wielką Sobotę 1927 roku; pochodził z Bawarii. W 1945 roku wraz z bratem rozpoczął formację w seminarium duchownym; jako teolog szybko zdobywał kolejne tytuły akademickie. W trakcie Soboru Watykańskiego II, nie mając jeszcze czterdziestu lat, pełnił rolę doradcy teologicznego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa; wtedy też nawiązał znajomość z biskupem Karolem Wojtyłą. Był redaktorem katolickich czasopism teologicznych Concilium, a następnie Communio, którego był współzałożycielem. W latach 1977-82 pełnił funkcję arcybiskupa Monachium, w roku 1981 został mianowany przez Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary, której zadaniem jest troska o ortodoksyjność nauki Kościoła, urząd ten piastował do śmierci papieża Polaka w 2005 roku. Ze względu na swoją nieustępliwość w obronie doktryny zyskał sobie przydomek „pancernego kardynała”. Jego wybór na następcę Jana Pawła II nie był zaskoczeniem – w przeciwieństwie do jego decyzji o abdykacji. „Aby kierować łodzią św. Piotra (…), niezbędna jest siła zarówno ciała jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzone mi posługi” – mówił papież 11 lutego 2013 roku, oświadczając o swej rezygnacji z tronu Piotrowego. Był to drugi w historii i pierwszy od czasów średniowiecza przypadek abdykacji papieskiej. Resztę życia papież emeryt spędził na terenie Watykanu w klasztorze Mater Ecclesiae.

Papież Benedykt XVI zostawił po sobie nie tylko liczne dzieła teologiczne (np. słynną encyklikę Deus caritas est), ale także publikacje popularyzujące myśl chrześcijańską (Wprowadzenie do chrześcijaństwa, trylogia Jezus z Nazaretu), w których w przystępny sposób opowiadał o fundamentach wiary. Wysłuchując opinii innych, sam pozostawał strażnikiem ortodoksji, wyznaczając właściwą miarę reformom i zachowując to, co nienaruszalne. Słowa zawarte w jego Testamencie duchowym tchną optymizmem: Byłem z daleka świadkiem zmian w naukach przyrodniczych i widziałem, jak rozpływały się pozorne pewniki sprzeczne z wiarą (…). Od sześćdziesięciu lat towarzyszę drodze teologii, zwłaszcza biblistyki, i widziałem, jak wraz ze zmieniającymi się pokoleniami upadają pozornie niewzruszone tezy (…). Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłonił się i na nowo wyłania racjonalność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem – a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem.

al. Michał Ciszek

Źródła cytatów:

Paś owce moje. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich, Częstochowa 2016

www.ekai.pl/opublikowano-testament-duchowy-benedykta-xvi/

Źródło grafiki: Wikimedia