Ponownie przyjęliśmy do naszej uczelni alumnów z Afryki, którzy w murach kieleckiego seminarium będą kontynuować formację rozpoczętą w ojczyźnie. Tym razem przybyło do nas ośmiu kleryków pochodzących z kilku diecezji w Angoli. Sześciu z nich powitaliśmy w dniu 16 stycznia, dwóch kolejnych dołączyło 27 stycznia. Najbliższe miesiące spędzą na nauce języka polskiego; po zdaniu z niego egzaminu będą kontynuować studia począwszy od października. Nie po raz pierwszy do naszej wspólnoty seminaryjnej zostają włączeni klerycy z Afryki. W kieleckim WSD od ponad roku kształcą się dwaj alumni z Republiki Środkowoafrykańskiej.

alumn Michał Ciszek