Pomimo faktu, iż cały okres formacji seminaryjnej stanowi okres rozeznawania swojego powołania, dzieli się on na pewne etapy, które na kształt kamieni milowych znaczą stopniowe zbliżanie się ku święceniom. Ich otrzymanie poprzedza nadanie statusu kandydata do święceń alumnom, którzy oficjalnie wyrażą gotowość do przyjęcia sakramentu. W sobotę 8 czerwca tę gotowość potwierdziło czterech alumnów roku IV podczas uroczystej Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy św. Stanisława, której sprawowaniu przewodniczył ks. bp Marian Florczyk. Podczas Eucharystii klerycy roku IV zostali włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Homilię wygłosił ks. Michał Olejarczyk, opiekun rocznika oraz wykładowca w kieleckim WSD.

W tym roku kandydaturę do święceń przyjęli:

alumn Wiktor Kostecki z parafii Matki Bożej Królowej w Łukowej

alumn Jakub Sobótka z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie

alumn Grzegorz Wnuk z parafii Matki Bożej Anielskiej w Polichnie

alumn Maciej Żywot z parafii Świętego Stanisława w Żębocinie.

Polecajmy Bogu kandydatów w naszych modlitwach

alumn Michał Ciszek

alumn Jakub Broda