„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4; por. Pwt 8, 3). Podczas Mszy świętej zastawiony jest podwójny stół: Eucharystii i Bożego Słowa. Właśnie do odczytywania słów Pisma Świętego w ramach liturgii (wyjąwszy Ewangelię) jak i poza nią przeznaczeni są w Kościele lektorzy. W sobotę 16 grudnia alumni roku III otrzymali posługę lektoratu z rąk księdza biskupa Andrzeja Kalety. Obrzęd ustanowienia lektorami miał miejsce podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza. W swej homilii bp Andrzej podkreślił, iż „Słowo ludzkie się zmienia, Słowo Boże natomiast trwa niezmiennie. Prowadzi ono człowieka do wiary, zgodnie ze słowami świętego Pawła: «wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa» (Rz 10, 17). Lektor powinien nie tylko pięknie odczytywać słowa Pisma, ale i starać się jak najlepiej je zrozumieć”.

Biskup przywołał także słowa z Księgi Powtórzonego Prawa nakazujące miłować Boga i Jego przykazania: „Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach”. (Pwt 6, 6-9). Jak wskazał duszpasterz, „Słowa te powinny nas skłonić do zastanowienia się nad miejscem Słowa Bożego w naszym życiu”.

Każdemu z kandydatów została wręczona księga Pisma Świętego – symbol nowo otrzymanej posługi. W tym roku lektorami zostało trzech alumnów:

alumn Zidane Adriss z archidiecezji Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej

alumn Mariusz Kwaśniak z parafii Irządze

alumn Ulrich Monomany z archidiecezji Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej.

Nowo ustanowieni lektorzy polecają się naszym modlitwom.

alumn Michał Ciszek