14 stycznia odbędzie się doroczny zjazd wspólnoty Grona Przyjaciół Seminarium. Spotkanie będzie podzielone na dwie części.

Część pierwsza rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach; będzie mieć ona charakter sprawozdawczy z zatwierdzeniem wykonanego budżetu. Część drugą zacznie Msza święta sprawowana przez Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego w bazylice katedralnej o 11.00. Po Eucharystii przewidziany jest wspólny posiłek w budynku seminarium.

Uwagana spotkanie na auli zaproszeni są tylko wyznaczeni delegaci z poszczególnych parafii.

Kalendarz WSD