„Życie nie byle jakie”- był to temat przewodni naszych wielkopostnych rekolekcji, które odbyły się w dniach 22- 29 lutego 2020 roku. Poprowadził je ks. Marcin Suchanek, dyrektor Domu Księży Emerytów Diecezji Bielsko- Żywieckiej. W swoich rozważaniach zwrócił uwagę na to co w życiu kapłana jest najważniejsze, dając świadectwo swojej choroby, której w swoim życiu doświadczył. W czasie rekolekcji centralnymi wydarzeniami była Eucharystia oraz Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa indywidualna. To był dobry czas, który wprowadził nas wszystkich w czas Wielkiego Postu.

al. Mateusz Magiera