Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021

W dniu dzisiejszym w murach naszego Seminarium Duchownego odbyła się inuguracja kolejnego już roku akademickiego 2020/2021. Z powodu obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej Msza Św. inauguracyjna odbyła się w kaplicy Św. Kazimierza a nie jak w poprzednich latach w Bazylice Katedralnej.

Mszę Święta celebrował Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski, który na początku swojej homilii przywołał postać Carlo Acutisa, nastolatka niedawno uznanego przez Kościół Katolicki za błogosławionego. Mówił o więzi błogosławionego z Chrystusem, którą zdobywał na Eucharystii oraz o jego miłości do Matki Bożej

Bp. Ordynariusz zakończył homilię słowami, które zarazem stały się życzeniami do zgromadzonej wspólnoty, byśmy: “Pozwolili upiększać się Bogu”.

Po zakończonej Mszy Św. alumni wraz z zarządem udali się na aulę, gdzie Ks. Rektor Paweł Tambor przywitał zgromadzonych gości: Księży Biskupów Jana Piotrowskiego i Mariana Florczyka, Dziekana Wydziału Teologii KUL Ks. Prof. Przemysława Kantykę, księży profesorów, diakonów i alumnów. Ks. Rektor przytoczył ważniejsze wydarzenia z poprzedniego roku akademickiego oraz odwołał się do wartości i godności kapłańskiej, cytując słowa Św. Jana Chryzostoma, iż “Kapłaństwo należy do rzeczy niebieskich”.

Następny po Ks. Rektorze głos zabrał Dziekan Wydziału Teologii KUL Ks. Przemysław Kantyka. Ks. Dziekan powiedział że filozofia to wielka przygoda ale teologia jest jeszcze większą oraz poinformował że podwyższa się poziom wykształcenia kadry profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na końcu mowy Ks. Dziekan życzył wszystkim zebranym aby ten rok przysłużył się przybliżaniu do Boga.

Następnie odbyła się uroczysta przysięga alumnów roku pierwszego. Swoje ślubowanie złożyli: Adam Paciuch – parafia bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników we Włoszczowie, Maciej Żywot – parafia pw. Św. Stanisława w Żębocinie, Michał Mucha – parafia Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Wiktor Kostecki – parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej w Łukowej, Łukasz Ligenza – parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kurzelowie, Kuba Sobótka – parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie.

Alumni pierwszego roku otrzymali legitymacje studenckie z rąk Ks. Biskupa, z którym też wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.

W tym dniu swój wykład inauguracyjny wygłosił Ks. dr. Paweł Borto pod tytułem “Doświadczenie a poznanie Boga w modernizmie George’a Tyrrella”. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem przez Scholę seminaryjną pieśń: “Gaudeamus Igitur”.

                                                                                                                                                                                        al. Paweł Skóra

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Reviewed by on . W dniu dzisiejszym w murach naszego Seminarium Duchownego odbyła się inuguracja kolejnego już roku akademickiego 2020/2021. Z powodu obecnie panującej sytuacji W dniu dzisiejszym w murach naszego Seminarium Duchownego odbyła się inuguracja kolejnego już roku akademickiego 2020/2021. Z powodu obecnie panującej sytuacji Rating: 0
scroll to top