Patron Roku: Św. Brat Albert Chmielowski

Opiekun kursu: ks. dr Miłosz Hołda

Bartłomiej Kasprzyk
PIEKOSZÓW, parafia Narodzenia NMP

Piotr Kozłowski
OBICE, parafia Dobrego Pasterza

Mateusz Wójcik
NAKŁO, parafia św. Mikołaja b.w.