Patron roku – bł. kard. Stefan Wyszyński

Opiekun kursu – ks. dr Szymon Górski

 

Mariusz Kwaśniak
IRZĄDZE, parafia św. Wacława, męczennika

Grzegorz Wnuk
POLICHNO, parafia Matki Bożej Anielskiej