Otrzymali posługę lektoratu…

Aby wiara mogła dojrzewać trzeba ją karmić Słowem Bożym. Inaczej będzie pozorna albo nawet zacznie umierać. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który myśli i żyje Biblią. Musi ją wpisać w siebie, w swoje życie, bo Słowo Boże to fundament, bez którego nic nie da się wybudować.

Dlatego istotnym elementem przygotowania do służby kapłańskiej w Kościele jest lektorat, który w dniu wczorajszym poprzez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kalety otrzymali alumni roku III.

Bardzo się cieszymy, że dziewięciu naszych braci stało się godnymi tego, by Słowo Boże oficjalnie czytać, przekazywać innym i według Niego żyć. Niech Słowo Życia, które daje Pan, będzie każdego dnia z nimi i ich umacnia w drodze do kapłaństwa.

Otrzymali posługę lektoratu… Reviewed by on . Aby wiara mogła dojrzewać trzeba ją karmić Słowem Bożym. Inaczej będzie pozorna albo nawet zacznie umierać. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który myśli i żyje B Aby wiara mogła dojrzewać trzeba ją karmić Słowem Bożym. Inaczej będzie pozorna albo nawet zacznie umierać. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który myśli i żyje B Rating: 0
scroll to top