Informacje o naborze do WSD w Roku Akademickim 2020/2021

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach są zarazem studentami Wydziału Teologii KUL. Dlatego rozpoczęcie studiów Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach wiąże się zarówno z rozmową kwalifikacyjną przeprowadzoną z przełożonymi WSD w Kielcach, jak i wynikiem rekrutacji na Wydziale Teologii KUL.

Kandydaci pragnący rozpocząć studia w WSD w Kielcach winni najpierw zgłosić swą chęć wstąpienia do Seminarium. Dopiero potem rejestrują się w systemie rekrutacyjnym KUL.

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

 

I termin rekrutacji został już otwarty i trwa do 10 sierpnia br.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej z przełożonym w WSD w Kielcach przed zgłoszeniem się w systemie rekrutacyjnym KUL należy ustalić osobiście. Zachęcamy, aby uczynić to jak najwcześniej, nawet przed skompletowaniem wszystkich dokumentów. O pozostałych krokach kandydat zostanie poinformowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej i uzyska niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

 

Kandydaci w systemie elektronicznym KUL mogą się rejestrować w następujących terminach:

5 maja – 11 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (stara matura i matura uzyskana za granicą).

5 maja – 17 sierpnia 2020 r. – rejestracja elektroniczna kandydatów na studia (nowa matura i matura międzynarodowa IB).

 

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2020/2021):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 3 zdjęcia
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji w systemie rekrutacyjnym KUL:

 1. Skan świadectwa maturalnego.

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych.

Informacje na temat terminów rekrutacji obowiązujących na studiach jednolitych magisterskich na Wydziale Teologii KUL można znaleźć pod linkiem: http://kandydat.kul.pl/calendary/studia-i-stopnia-i-jednolite-magisterskie/

 

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: -41-368-02-96; strona internetowa: www.wsd.kielce.pl

 

Informacje o naborze do WSD w Roku Akademickim 2020/2021 Reviewed by on . WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach są zarazem studentami Wydział WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach są zarazem studentami Wydział Rating: 0
scroll to top