1. Materiały przeznaczone do publikacji w czasopiśmie „Obecni” prosimy wysyłać na adres e-mail redakcji: redakcja@obecni.com jako dokument MS Word w formie załącznika.
 2. Objętość artykułów powinna zawierać się w przedziale od 10.000 do 25.000 znaków ze spacjami.
 3. Objętość recenzji (książek, filmów, płyt, spektakli teatralnych) powinna zawierać się w przedziale od 2.500 do 4.000 znaków ze spacjami. Teksty dłuższe muszą być konsultowane wcześniej z Redakcją.
 4. Autor zobowiązany jest do przesłania noty biograficznej zawierającej kolejno: rok i miejsce urodzenia, uzyskane stopnie naukowe, aktualnie pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska oraz miejsce afiliacji naukowej, a także wykaz ważniejszych publikacji.
 5. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt., bez wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z podwójnym odstępem między wierszami i marginesem z lewej strony o szerokości 2,5 cm. Tekst nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania.
 6. Ewentualne skróty powinny zgadzać się z Encyklopedia Katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 2010.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych i redakcyjnych (w porozumieniu z autorem).
 8. Cytaty należy ujednolicić, zachowując pisownię prostym drukiem w cudzysłowie.
 9. Tytuły w tekście piszemy kursywą.
 10. Odnośniki biblijne należy umieszczać w tekście artykułu, stosując skróty według Biblii Tysiąclecia.
 11. Redakcja kieruje prośbę do autorów, aby w artykułach nie stosować przypisów. W razie zaistniałej konieczności prosimy o umieszczenie bibliografii na końcu artykułu.
 12. Informujemy również o przyjętej zasadzie finansowania artykułów. Publikowanie na łamach naszego czasopisma jest w całości bezpłatne.