Dom Dziecka “Dobra Chata”

Jedną z wielu placówek do których uczęszczają alumni naszego seminarium jest Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej. W domu tym przebywa 17 dzieci w wieku od 11 do 17 lat. Celem tego ośrodka jest kształcenie i wychowywanie podopiecznych do przyszłego samodzielnego życia.
Alumni z dziećmi spotykają się dwa razy w tygodniu:
– w czwartki skupiają się na pomocy związanej z codziennymi obowiązkami szkolnymi. Starają się wytłumaczyć dzieciom trudniejsze zagadnienia z przedmiotów, których się uczą, czy sprawdzać wykonane przez nie zadania domowe.
– w niedzielę natomiast starają się zorganizować dzieciom aktywny odpoczynek poprzez gry i zabawy integracyjnych na sali gimnastycznej, świetlicy lub na boisku.

Klerycy organizują także dla podopiecznych katechezy, nabożeństwa okresowe oraz tzw. mikołajki. W ostatnim czasie włączyli się również w przygotowanie  cyklicznych spotkań – Wieczór Literacki w Dobrej Chacie.  Tematem przewodnim była przyjaźń.

Poprzez wspólną naukę, zabawę i różne metody aktywizujące alumni starają się wnieść w życie dzieci wartości, którymi żyją na co dzień. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że sami alumni czerpią wiele dobra i korzyści z posługi w tej placówce: pogłębiają swoją formację ludzką, uczą się pracy duszpasterskiej a także ich serca jeszcze bardziej stają się wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka.

no images were found