Będziecie uczestniczyć w przemawianiu Boga do świata (…) będziecie czytać teksty, Boże Słowo, w których jednak jest zapisane wiele ludzkich historii, ludzkich dramatów, sposobów w jakie ludzie szukali Boga (…) w tych słowach będzie zawarte ludzkie życie” – to słowa księdza profesora Miłosza Hołdy, który dziś powiedział homilię podczas Mszy Świętej z udzieleniem posługi lektoratu sprawowanej przez Biskupa Mariana Florczyka.
Lektorat jest istotnym elementem przygotowania do służby kapłańskiej w Kościele. Tym bardziej nasza radość, że trzech naszych braci z III roku stało się godnymi tego, by Słowo Boże oficjalnie czytać, jest wielka. Modląc się dziękujmy Bogu za przyjętą posługę lektoratu przez alumnów: Mateusza Wójcika, Piotra Kozłowskiego i Bartłomieja Kasprzyka.

al. Paweł Skóra