Cennik

Kopie książek i czasopism

wydanych po roku 1950

Zdjęcia książek i czasopism

wydanych w latach 1801 –

1950

format A4 – 0,3 zł
format A3 – 0,6 zł
 
0,2 zł / zdjęcie
scroll to top