Pawel98

O Paweł Skóra

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Paweł Skóra has created 65 blog entries.

Świadectwo Bożej miłości

2022-06-20T22:46:59+02:00

Czerwcowy dzień skupienia poprowadził ks. Adam Bujek, który przez wiele lat był wędrownym katechistą. Obecnie jest proboszczem w parafii Matki Bożej Pięknej Miłości w Psarach. W wygłoszonych konferencjach opowiedział o swojej formacji w seminarium i różnych doświadczeniach duchowych, które z Bożą pomocą mógł rozwiązać. Zapewnił nas, że warto przejść przez różne doświadczenia życiowe, bo dar kapłaństwa jest piękny. Kaznodzieja przedstawił także obraz kochającego i przebaczającego Boga. Mówił o konsekwencjach grzechu, wyróżnił strach jaki się po nim pojawia i towarzyszące mu pragnienie szukania bożków. Ks. Adam sam jest świadkiem Bożej miłości. Doświadczył jej osobiście i podczas wielu lat katechizacji widział ją w [...]

Świadectwo Bożej miłości2022-06-20T22:46:59+02:00

Prezbiterat 2022

2022-05-28T22:04:09+02:00

Trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach przyjęło święcenia prezbiteratu podczas Mszy Świętej 28.05.22 o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej. Święceń prezbiteratu diakonom udzielił bp. Jan Piotrowski, przewodniczący Mszy Świętej. Biskup w homilii zawarł fundamenty na jakich chrześcijanin winien budować swoje życie. W szczególności odniósł się do drogi życia kapłańskiego. Wskazał na charakter daru, tajemnicy Bożego wyboru zawartych w kapłaństwie. W życiu kapłana powinna być widoczna miłość, miłość do Chrystusa i z niej wynikająca miłość do drugiego człowieka. Bp Jan zachęcił kandydatów do święceń aby już na drodze kapłańskiej nie zapominali o moditwie Liturgią Godzin, medytacji Słowa Bożego I głoszenia go [...]

Prezbiterat 20222022-05-28T22:04:09+02:00

“Tak mi dopomóż Bóg i ta Jego święta Ewangelia…”

2022-05-31T11:52:00+02:00

W Kaplicy Św. Stanisława w dniu 28.05.22 o godz. 7.00 miejsce miała uroczysta Jutrznia, na której diakoni: Michał Stępień, Marcel Musiał i Albert Pianka złożyli przysięgę przed święceniami prezbiteratu. Ks. rektor Paweł Tambor podczas wygłoszonego słowa przeczytał oświadczenie bpa Jana Piotrowskiego odnośnie kandydatów do święceń prezbiteratu. Poświadczało ono gotowość przyjęcia święceń przez kandydatów. Ks. rektor życzył im aby u schyłku życia byli godni zjednoczenia się z Chrystusem przez godne kapłańskie życie. al. Paweł Skóra

“Tak mi dopomóż Bóg i ta Jego święta Ewangelia…”2022-05-31T11:52:00+02:00

Dzień skupienia – maj 2022

2022-05-23T20:37:25+02:00

Z 20.05.22r. na 21.05.22r. klerycy wysłuchali konferencji ks. Prof. Wojciecha Zyzaka, kapłana diecezji bielsko-żywieckiej, pełniącego urząd Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2014-2020. W czasie majowego dnia skupienia. ks. Prof. Wojciech Zyzak zwrócił uwagę na współczesną trudność podejmowania decyzji przez młodych ludzi. Trzeba jasno odpowiedzieć na głos powołania. Mówił o strachu odczuwanym przez człowieka myślącego o celu swojego życia. Chrześcijanin winien być w świecie, znakiem radości. Ks. rekolekcjonista podkreślił że miłosierdzie jakie chrześcijanie otrzymują w Sakramencie Pokuty i Pojednania jest tym większe im większe są winy penitenta. al. Paweł Skóra

Dzień skupienia – maj 20222022-05-23T20:37:25+02:00

Rekolecje przed przyjęciem święceń prezbiteratu 2022

2022-05-23T22:11:21+02:00

Trzech diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach: dkn Michał Stępień, dkn Albert Pianka i dkn Marcel Musiał wyjechało na rekolekcje przed przyjęciem święceń prezbiteratu. Będą one trwały od 22.05.22r. do 27.05.22r. Odbędą się w Rabce Zdroju. Wspólnota WSD Kielce prosi w tych dniach szczególnie o modlitwę za wyżej wymienionych diakonów.   al. Paweł Skóra dkn Michał Stępień                               dkn Marcel Musiał                             dkn Albert Pianka        

Rekolecje przed przyjęciem święceń prezbiteratu 20222022-05-23T22:11:21+02:00

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022-2023

2022-05-17T17:26:46+02:00

  Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach: Pierwszy termin rekrutacji na studia w WSD w Kielcach trwa do 8 lipca 2021 r., tzn. do dnia, gdy możliwa jest rejestracja kandydata w systemie e-KUL. Po tym terminie ogłoszony będzie drugi nabór – rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym KUL planowana jest po połowie lipca br. Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL oraz wynik rozmowy wstępnej. Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Kurs [...]

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022-20232022-05-17T17:26:46+02:00

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 6 i 7

2022-05-07T15:37:13+02:00

05.05.22r. szósty dzień pielgrzymki pozwalał na wygospodarowanie czasu zgodnie z swoją wolą. Po Mszy Świętej o 8.30 część członków pielgrzymki udała się na zwiedzanie Rzymu. Dla chcących spędzić dzień w miejscowości noclegowej istniała możliwość spaceru na plaży nad Morzem Tyrreńskim, zwiedzenia zamku na wschód od Hotelu i ruin zabudowań na zachód. W ostatnim dniu pielgrzymowania po Rzymie, 06.05.22r. pielgrzymujący zwiedzili: Katakumby Św. Kalista, Bazylikę Św. Pawła za murami. Zobaczyli Opactwo Trapistów, Tre Montana. Teren na którym Św. Paweł Apostoł w starożytności zginął ścięty mieczem. Mszy Świętej tego dnia przewodniczył ks. Wicerektor Paweł Borto. Miała ona miejsce w Kościele "Quo Vadis Domine" [...]

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 6 i 72022-05-07T15:37:13+02:00

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 5

2022-05-07T15:32:57+02:00

W dniu piątym pielgrzymowania po Rzymie, 04.05.22r. klerycy i członkowie zarządu WSD Kielce zobaczyli papieża i wysłuchali audiencji. Papież w audiencj mówił o wzorze przeżywania starości jakim był Eleazar, bohater z Czytanego tego dnia fragmentu Pisma Świętego. Wspólnota resztę czasu spędziła zwiedzając Bazylikę Św Piotra. W niej podziwiali takie dzieła jak Pietę Michała Anioła, baldachim nad głównym Ołtarzem, który jest wykonany cały z miedzi. Mszę Świętą odbyli o godz. 15.00 w kościele Santa Maria in Cosmedin. al. Paweł Skóra 

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 52022-05-07T15:32:57+02:00

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 4

2022-05-07T15:31:40+02:00

Czwarty dzień pielgrzymowania kleryków WSD Kielce 03.05.22r. spędzili oni głównie zwiedzając Muzea Watykańskie. Wśród atrakcji jakie zobaczyli znalazły się Kaplica Sykstyńska, Kościół Ducha Świętego, Dom Benedykta XVI . Zobaczyli obraz Jana Sobieskiego "Bitwa pod Wiedniem". Msza Święta tego dnia odbyła się o 8.30 w Kaplicy Św. Sebastiana, przy grobie Św. Jana Pawła II. Przewodniczył jej bp Jan Piotrowski. al. Paweł Skóra  

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 42022-05-07T15:31:40+02:00

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 3

2022-05-07T15:30:07+02:00

Trzeciego dnia pielgrzymowania, 02.05.22r. klerycy WSD Kielce zwiedzili: Bazylikę Św. Jana na Lateranie, Święte Schody, wczesnochrześcijańskie Baptysterium, i Bazylikę Św. Krzyża w Rzymie a także Forum Romanum, w tym Koloseum. Msza Święta tego dnia została odprawiona o 10.00 w Bazylice Św. Jana na Lateranie. Przewodniczył jej bp. Jan Piotrowski. Po Mszy Świętej wspólnota udała się w dalsze zwiedzania Rzymu. Końcowymi punktami zwiedzania były Forum Romanum i Kapitol.   al. Paweł Skóra   

Pielgrzymka WSD Kielce do Rzymu – dzień 32022-05-07T15:30:07+02:00
Przejdź do góry