Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych w Kościele Trójcy Świętej

GORZKIE ŻALE – „należą do tradycyjnych nabożeństw okresu Wielkiego Postu i są rozważaniem męki Pana podjętej dla naszego zbawienia. Pomagają one wiernym zbliżyć się do tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa. Odpowiednio dobrane fragmenty Pisma św. i głoszone rozważania Męki Pańskiej powinny pogłębiać treściowo to wielkopostne nabożeństwo i pełniej ukazywać jego powiązanie z tajemnicą Eucharystii.” (Instrukcja Episkopatu Polski o Kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą świętą). Jest to nabożeństwo wyrosłe na gruncie polskim. Autorem jest ks. Wawrzyniec Stanisław Benik, misjonarz  z Bractwa Świętego Rocha, które istniało przy kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie. Tekst został wydany w 1707 r. Nabożeństwo odprawiano w niedziele Wielkiego Postu. Szybko rozpowszechniło się w całym kraju.

W seminaryjnym kościele Trójcy Świętej Gorzkie żale, połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym, są śpiewane w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:00.

 

GORZKIE ŻALE – KAZANIA PASYJNE – GODZ. 16.00

In figuris praesignatur (św. Tomasz z Akwinu)… Starotestamentowe figury męki Pana Jezusa

I niedz. W.Postu

10 marca

Abel zabity przez brata

 

Ks.  dr Adam Wilczyński
II niedz. W. Postu 17 marca Józef sprzedany przez braci Ks. Rektor Paweł Tambor
III niedz. W. Postu

24 marca

Izaak na górze Moria

 

Ks. dr hab. Marcin Kowalski
IV niedz. W. Postu 31 marca Wąż wywyższony na palu Ks. dr Szymon Górski
V niedz. W. Postu 7 kwietnia Prześladowany Dawid Ks. Prałat Tomasz Rusiecki
Niedz. Palmowa

14 kwietnia

Baranek paschalny Ks. dr Miłosz Hołda

 

DROGA KRZYŻOWA – jest jednym z najbardziej zalecanych przez Kościół nabożeństw. Już od starożytności wierni podążali w Jerozolimie tą samą drogą, po której Chrystus dźwigał krzyż na Golgotę. U  podstaw nabożeństwa leży kilka faktów: znalezienie drzewa krzyża przez cesarzową Helenę, opisy miejsc świętych, które pozostawiła pątniczka Egeria, czy wreszcie przybycie do ziemi Świętej franciszkanów. Ci właśnie zakonnicy wybitnie przyczynili się do upowszechnienia Drogi krzyżowej. Nie każdy mógł pozwolić sobie na pielgrzymkę do Ziemi Zbawiciela, dlatego zaczęto odprawiać nabożeństwo w różnych kościołach i innych miejscach, podążając do tzw. Stacji. W Polsce upowszechniło się ono w XV wieku.

Z odprawieniem Drogi krzyżowej łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego po spełnieniu odpowiednich warunków, tj. trwania w stanie łaski uświęcającej, przyjęcia Komunii świętej oraz modlitwy w papieskich intencjach.

 

W kościele seminaryjnym Droga krzyżowa jest odprawiana w piątki Wielkiego Postu, po zakończeniu całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, o godz. 17:00.

al. Dawid Bęben

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych w Kościele Trójcy Świętej Reviewed by on . GORZKIE ŻALE – „należą do tradycyjnych nabożeństw okresu Wielkiego Postu i są rozważaniem męki Pana podjętej dla naszego zbawienia. Pomagają one wiernym zbliżyć GORZKIE ŻALE – „należą do tradycyjnych nabożeństw okresu Wielkiego Postu i są rozważaniem męki Pana podjętej dla naszego zbawienia. Pomagają one wiernym zbliżyć Rating: 0
scroll to top