Tylko we Lwowie…

W dniach 24-26 marca bieżącego roku odbył się wyjazd Koła Ekumenicznego na Ukrainę, w którym udział wzięło dziesięciu alumnów pod opieką opiekuna tegoż koła, Księdza Profesora Pawła Borto.Nasza wyprawa miała na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat różnych obrządków, które w wielokulturowym mieście jakim był i jest Lwów w sposób szczególny możemy poznać. Poza kościołem rzymskokatolickim mogliśmy przybliżyć sobie kulturę, liturgię i sztukę Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego czyli grekokatolików oraz Kościoła Prawosławnego.

            Podczas pobytu poznaliśmy bardzo ciekawą historię tego miasta od czasów założenia aż do współczesnych. W sobotę zwiedziliśmy budynek Kurii Metropolitalnej we Lwowie, w którym mieści się Muzeum Archidiecezjalne. Dzięki czemu poznaliśmy najważniejsze wydarzenia z dziejów Kościoła katolickiego na tamtym terenie. Szlak zwiedzania prowadził przez wszystkie dzielnice Starego Miasta Lwowa wraz z charakterystycznymi dla nich budowlami. Nawiedziliśmy wiele kościołów, które dziś w większości służą jako cerkwie prawosławne bądź chramy grekokatolickie. Poznaliśmy także funkcjonowanie wspólnot tych wyznań chrześcijańskich we Lwowie oraz niektóre z właściwych im elementów obrzędów liturgicznych. Jednym z najważniejszych przeżyć było dla nas zwiedzanie archikatedry p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, w której król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku przed obrazem Matki Bożej Łaskawej złożył śluby narodu. Obrał wówczas Matkę Chrystusa za Królową Korony Polskiej. W ten sposób chciał ocalić kraj przed zniszczeniem niesionym przez wojska szwedzkie. Mogliśmy także nawiedzić katedrę ormiańską, w której mogliśmy wysłuchać tradycyjnych ormiańskich śpiewów liturgicznych. Wśród miejsc Lwowa mających wyraźny polski akcent znalazł się również pomnik wieszcza epoki romantyzmu, Adama Mickiewicza. Sobotnie zwiedzanie zakończyliśmy w Operze Lwowskiej zaprojektowanej przez Zygmunta Gorgolewskiego. Pod budynkiem, w którym się ona mieści przepływa rzeka Pełtew. W podziemiach opery mogliśmy ujrzeć jej koryto. Tego dnia po powrocie na miejsce noclegu, czyli do budynku wspólnoty seminarium grekokatolickiego, odbyliśmy rozmowę z jego Rektorem, księdzem Igorem Bojką. Zaznajomił nas ze sposobem funkcjonowania tejże wspólnoty a także etapami formacji braci alumnów obrządku grekokatolickiego. My z kolei podzieliliśmy się informacjami na temat naszego dojrzewania do podjęcia decyzji o formacji w seminarium oraz przygotowywania się do kapłaństwa. W krótkich rozmowach dzieliliśmy się także wrażeniami z samymi alumnami tego seminarium.

            Kolejnego dnia udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski, na którym znajdują się liczne groby znanych Polaków: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Banacha, Władysława Bełzy oraz wielu innych. Jedną z jego części stanowi Cmentarz Obrońców Lwowa, którzy zginęli w latach 1918-1920, czyli tzw. „Orląt Lwowskich”. Następnie oglądaliśmy panoramę miasta ze wzgórza zamkowego oraz usypanego sztucznie na pamiątkę Unii Lubelskiej w 1896 roku kopca. Nasz pobyt zwieńczyliśmy Mszą Świętą w katedrze lwowskiej sprawowanej w języku polskim.

            Pobyt w Lwowie pozostanie w naszej pamięci jako czas poznawania historii terenów należących dawniej do państwa polskiego. Intensywny czas zwiedzania dał nam poznać to miasto jako bogate kulturowo i religijnie, choć dziś niestety zaniedbane. Spędzony tam czas zachęca nas do modlitwy w intencji dialogu ekumenicznego różnych wyznań chrześcijańskich obecnych w tym mieście, a w sposób szczególny w intencji naszych Rodaków, którzy stanowią bardzo ważną część społeczeństwa Lwowa.

al. Michał Bieroński

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
Tylko we Lwowie… Reviewed by on . W dniach 24-26 marca bieżącego roku odbył się wyjazd Koła Ekumenicznego na Ukrainę, w którym udział wzięło dziesięciu alumnów pod opieką opiekuna tegoż koła, Ks W dniach 24-26 marca bieżącego roku odbył się wyjazd Koła Ekumenicznego na Ukrainę, w którym udział wzięło dziesięciu alumnów pod opieką opiekuna tegoż koła, Ks Rating: 0
scroll to top