Trwa nabór kandydatów do naszego Seminarium!

Nadszedł już odpowiedni czas aby móc odpowiedzieć na swoje powołanie do kapłaństwa, dlatego podajemy kilka informacji, które są niezbędne do tego, aby móc stać się alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie jak na Wydziale Teologii KUL:

 • Egzamin maturalny (nowa matura)
 • Rozmowa kwalifikacyjna: teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła w zakresie szkoły średniej. Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II.
 • Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD KIELCE (przed rejestracją na uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Kielcach).

Dokumenty wymagane do WSD Kielce (2017/2018):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 2 zdjęcia
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

 

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

 

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

I nabór 4 kwietnia – 30 czerwca

II nabór 18 lipca – 7 września

Rejestracja kandydatów z nową maturą

I nabór 4 kwietnia – 6 lipca

II nabór 18 lipca – 7 września

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin:

11 lipca 2017 r. godz. 10.00 (I nabór)

11 września 2017 r. (II nabór)

 

Lektury:

 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego
 3. ks. Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996.
 4. Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. ks. Marian Rusecki, Lublin 1992.

 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat do Seminarium rozwija jeden temat z każdego przedmiotu, zadany przez przed komisją złożoną z Księży Profesorów WSD w Kielcach. Należy więc przygotować wszystkie 15 tematów.

Kandydaci ze STARĄ MATURĄ oprócz rozmowy kwalifikacyjnej będą zdawać egzamin pisemny. Czas 3 godziny. Zdający wybiera jeden z trzech tematów podanych przez KUL z zakresu ogólnej wiedzy teologicznej. Tematy te są nieznane, gdyż są przywożone z Lublina tuż przed egzaminem w zapieczętowanej kopercie.

 

Najpierw jednak należy zgłosić się do WSD w Kielcach w ramach przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

Podczas spotkania z Księdzem przełożonym kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Więcej informacji pod nr tel. 41-368-02-96.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
Ks. dr Paweł Tambor

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • email
 • PDF
Trwa nabór kandydatów do naszego Seminarium! Reviewed by on . Nadszedł już odpowiedni czas aby móc odpowiedzieć na swoje powołanie do kapłaństwa, dlatego podajemy kilka informacji, które są niezbędne do tego, aby móc stać Nadszedł już odpowiedni czas aby móc odpowiedzieć na swoje powołanie do kapłaństwa, dlatego podajemy kilka informacji, które są niezbędne do tego, aby móc stać Rating: 0
scroll to top