Objawienie? Nie można było tego jaśniej powiedzieć? Zajęcia 20 stycznia

Po omówieniu naturalnego poznania rzeczywistości, na które pozwala filozofia, przechodzimy do źródła ponadnaturalnego – objawienia.

Najpierw zastanowimy się nad samym zjawiskiem objawienia. Czy Bóg chrześcijan jest milczący, czy też ma nam coś do powiedzenia? Może powiedział już wszystko? Czy nie mógłby mówić tego wyraźniej, żeby mógł go zrozumieć każdy? Zajęcia w godz. 9.00-10.15

Większość czasu spędzimy natomiast z ks. dr. Tomaszem Siemieńcem, pracownikiem naukowym Katedry Teologii Protestanckiej KUL, który w seminarium kieleckim prowadzi wiele zajęć biblijnych. Zajęcia “Podręcznik katolickiego czytania Pisma Świętego” mają pokazać, jaki sposób interpretacji Biblii jest nie tylko zgodny z nauczaniem Kościoła, ale też po prostu rzetelny naukowo. Czas zajęć: 10.30- 14.00.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • PDF
  • Twitter