Moduły

Mapa drogowa

Studium zostało pomyślane jako cztery moduły, odpowiadające czterem etapom historii Zbawienia. Podział ten jest propozycją, by spojrzeć na Boga, świat i siebie samego z czterech perspektyw:  początku (tego absolutnego – przed stworzeniem i tego czasowego – przed grzechem); oczekiwania Żydów i pogan (Stary Testament i antyczna filozofia); przez pryzmat Chrystusa – Boga człowieka oraz życia łaską, a więc czasu Kościoła, który ma być łagodnym wprowadzeniem do wieczności. By jednak dobrze wejść w te tajemnice, proponujemy semestr “zerowy”, dający odpowiednie narzędzia do zgłębiania tych tematów, a więc zrozumienie relacji wiara-rozum, podstawy katolickiego czytania Pisma, umiejętne posługiwanie się nośnikami Tradycji (nauczaniem Kościoła, jego Ojcami i Doktorami, pismami teologów). Mamy świadomość, że poprzez możliwości czasowe Studnia może być jedynie rozbudowanym spisem treści. Jednak chcemy, by był to możliwe najlepszy spis treści, który wprowadzi do trwającego całe życie studiowania Prawdy.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • PDF
  • Twitter