Drużyna

Studnia od początku działa dzięki fascynacji wielu osób: tych, którzy ją tworzą, wykładowców i słuchaczy. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują wykładowcy Seminarium Duchownego w Kielcach, którzy pracują naukowo także na innych uczelniach. Przedstawiamy osoby odpowiedzialne za rzetelność wykładu poszczególnych dziedzin.

Ks. dr Paweł Tambor
Nauki filozoficzne
Ur. 1976, prezbiter diecezji kieleckiej, dr filozofii, mgr teologii.

Jest rektorem kieleckiego seminarium, wykłada tam logikę, metodologię nauk i filozofię przyrody. Prowadzi również zajęcia ze statystyki na UJK. W swojej pracy naukowej zajmuje się współczesnym kosmologią i tym, jak jej odkrycia zmieniają nasze myślenie o świecie.

Ks. dr Miłosz Hołda
Nauki filozoficzne
Ur. 1979, prezbiter diecezji kieleckiej, dr filozofii, mgr teologii.

Wykłada w kieleckim seminarium i w Krakowie na UPJPII. Zajmuje się antropologią (m.in. kwestią sumienia) oraz teologią naturalną - w swojej pracy doktorskiej pisał o epistemologicznych argumentach za istnieniem Boga, przekonując, że sens nauki można wykazać jedynie przyjmując Byt Najwyższy.

E-mail:W drodze do światła
Ks. dr Marcin Kowalski
Pismo Święte
Ur. 1977, prezbiter diecezji kieleckiej, dr teologii.

Studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, tam też uzyskał doktorat nauk biblijnych. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Zajmuje się przede wszystkim pismami św. Pawła, badając je przy pomocy znajomości antycznych zasad retoryki.

Ks. dr Rafał Dudała
Nauki Społeczne
Ur. 1975, prezbiter diecezji kieleckiej, dr teologii.

Doktor teologii, magister polonistyki. Zajmuje się nauką społeczną Kościoła. Doktorat obronił naWydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, a zajmował się w nim soborową deklaracją „Dignitatis humanae" oraz zawartym w niej rozumieniem wolności religijnej. Jest duszpasterzem centrum Wesoła 54, duszpasterzem akademickim i duszpasterzem przedsiebiorców. Wykłada na UJK.

Ks. dr Adam Wilczyński
Patrologia
Ur. 1977, prezbiter diecezji kieleckiej, dr teologii.

Jest ojcem duchownym w kieleckim seminarium. W swojej pracy doktorskiej zajmował się tematem walki duchowej w Moraliach św. Grzegorza Wielkiego. Jest też autorem tłumaczeń tego i innych ojców Kościoła.

Ks. dr Tomasz Siemieniec
Teologia biblijna
Ur. 1975, prezbiter diecezji kieleckiej, dr teologii.

Autor jednej monografii, 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Tłumacz Nowego Leksykonu Biblijnego. Jest specjalistą od Apokalipsy św. Jana. Tego też tematu dotyczyła jego praca doktorska.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • PDF
  • Twitter