Poświęcenie sali misyjnej

W sobotę, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w kieleckim seminarium miało miejsce poświęcenie nowej Sali Misyjnej.

Po uroczystej Eucharystii w katedrze kieleckiej, przeszliśmy do Seminarium. Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski. W uroczystości poświęcenia wzięli także udział biskup Andrzej Kaleta, rektor seminarium ks. Paweł Tambor, dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej ks. Łukasz Zygmunt, ks. prof. Franciszek Jabłoński – prowadzący dla nas coroczny, tradycyjny misyjny dzień skupienia, oraz licznie zgromadzeni profesorowie, przełożeni, diakoni i alumni kieleckiego seminarium. Przybyli też Kolędnicy Misyjni – dzieci z parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej wraz z opiekunami.     

Warto podkreślić, że sala ta powstała dzięki ofiarności sponsorów.

Sala ta będzie przeznaczona dla spotkań formacyjnych Ogniska Misyjnego. Będą w niej także prezentowane eksponaty przywiezione przez naszych misjonarzy z krajów misyjnych. Będzie służyła też popularyzacji idei misyjnej wśród odwiedzających kieleckie Seminarium.

Al. Wojciech Rutczyński

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
Poświęcenie sali misyjnej Reviewed by on . W sobotę, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w kieleckim seminarium miało miejsce poświęcenie nowej Sali Misyjnej. Po uroczystej Eucharystii w kate W sobotę, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w kieleckim seminarium miało miejsce poświęcenie nowej Sali Misyjnej. Po uroczystej Eucharystii w kate Rating: 0
scroll to top