Piąta rocznica śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza

16 listopada przeżywaliśmy piątą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza, wieloletniego profesora WSD w Kielcach. Zapisał się na kartach naszej kroniki jako wybitny biblista. Ks. Infułat prof. dr hab. Józef Kudasiewicz urodził się 23 lipca 1926 r. w Kijach k. Pińczowa. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952. W latach 1958-1961 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. Pod kierunkiem ks. Kudasiewicza powstało 240 prac magisterskich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. Jego dorobek naukowy jest ogromny. W 2012 r. Kapituła Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 przyznała ks. prof. dr hab. Józefowi Kudasiewiczowi Nagrodę Główną Feniks 2012 za całokształt osiągnięć naukowych.

Pamiętajmy w swoich modlitwach o naszym profesorze.

Al. Marcel Musiał

 

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
Piąta rocznica śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza Reviewed by on . 16 listopada przeżywaliśmy piątą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza, wieloletniego profesora WSD w Kielcach. Zapisał się na kartach naszej kroniki j 16 listopada przeżywaliśmy piątą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza, wieloletniego profesora WSD w Kielcach. Zapisał się na kartach naszej kroniki j Rating: 0
scroll to top