Nowi słudzy Eucharystii

   25 listopada br. J. E. Ksiądz Biskup Marian Florczyk udzielił 16 alumnom IV roku posługi akolitatu.

Poprzez zaufanie Kościoła i powierzone im funkcje stali się jeszcze bliższymi uczniami Chrystusa w drodze do Kapłaństwa. Akolita ma zadanie pomagać prezbiterom i diakonom w rozdawaniu Komunii Świętej podczas liturgii, zanoszenie Ciała Pańskiego osobom chorym czy wystawianie Najświętszego Sakramentu do publicznej adoracji. Jest odpowiedzialny za puryfikację, czyli oczyszczanie naczyń liturgicznych (pateny, kielicha) z pozostałych części Ciała i Krwi Chrystusa. Podczas tej czynności wypowiada słowa modlitwy:

Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami a dar otrzymany w doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na  życie wieczne.

W homilii ks. dr Paweł Borto – opiekun IV rocznika,  podkreślił wagę sakramentu Eucharystii i jej dwa wymiary. Ten zewnętrzny – widzialny poprzez znaki, gesty i naczynia liturgiczne oraz ten wewnętrzny, związany z sercem uczestnika.

Dziękujmy Panu za dar nowych akolitów!  

al. Andrzej Piszczek 

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
Nowi słudzy Eucharystii Reviewed by on .    25 listopada br. J. E. Ksiądz Biskup Marian Florczyk udzielił 16 alumnom IV roku posługi akolitatu. Poprzez zaufanie Kościoła i powierzone im funkc    25 listopada br. J. E. Ksiądz Biskup Marian Florczyk udzielił 16 alumnom IV roku posługi akolitatu. Poprzez zaufanie Kościoła i powierzone im funkc Rating: 0
scroll to top