Nabożeństwa Pasyjne w kościele Trójcy Świętej

Wielki Post, który przeżywamy jest czasem nawrócenia, zerwania z grzechem i zmiany kierunku naszego życia. Środkami, które do tego prowadzą, są modlitwa, post i jałmużna. Wskazał je sam Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze.

W czterdziestodniowym okresie pokuty wierni podejmują wyrzeczenia i posty, uczestniczą w rekolekcjach, by oczyścić serca i właściwie przygotować się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W kościołach sprawowane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, podczas których rozważa się Mękę i Śmierć Pana Jezusa.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej to rozważanie tej drogi, którą przebył Jezus od sądu Piłata przez śmierć na wzgórzu Golgoty, aż po złożenie do grobu. Wierni rozważają Mękę Chrystusa w czternastu stacjach. Nabożeństwo rozwinęło się w czasach średniowiecza. Poszczególne stacje wyodrębniły się w epoce wypraw krzyżowych (XI-XIII w.). Uczestnicy wypraw, przybywając do Ziemi Świętej, mogli przemierzać tę drogę, którą pokonał Jezus. Nie każdy mógł sobie pozwolić na pielgrzymkę do Jerozolimy, dlatego franciszkanie rozpowszechnili tworzenie stacji Drogi Krzyżowej tak, by każdy mógł duchowo kroczyć za Chrystusem. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej ma na celu złączenie się z cierpieniami Chrystusa. Przypomina cenę życia, którą zapłacił dla naszego zbawienia. Pokazuje także sens cierpienia w naszym życiu. Uczy nas, jak nosić swoje codzienne krzyże, obowiązki, trudy i łączyć je z umęczonym Panem.

Gorzkie Żale to nabożeństwo które wyrosło na polskim gruncie w okresie baroku. Swoimi początkami sięga przełomu XVII i XVIII wieku. Krzewione przez Bractwo św. Rocha działającego przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie oraz misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Lazaryści prowadzili liczne misje ludowe, dlatego nabożeństwo rozpowszechniło się na ziemiach polskich bardzo szybko. W seminaryjnym kościele Trójcy Świętej nabożeństwo to jest śpiewane z udziałem całej naszej wspólnoty. Połączone jest z adoracją Najświętszego Sakramentu oraz kazaniami pasyjnymi, które wygłaszają księża profesorowie. Męka Jezusa Chrystusa zawsze stanowiła ważną inspirację dla artystów i twórców. Przez wieki powstały liczne jej motywy w sztuce, dlatego tematem tegorocznych kazań pasyjnych są interpretacje męki.

Gorzkie żale – 2017

Kazania pasyjne pt. INTERPRETACJE MĘKI

 

I niedziela Wielkiego Postu – 5 marca
Ecce homo
Ks. Rektor Paweł Tambor
II niedziela Wielkiego Postu – 12 marca
Krzyż Chrystusa nad grobem Adam
 
Ks. dr Marcin Kowalski
III niedziela Wielkiego Postu – 19 marca
Chrystus w tłoczni mistycznej
Ks. dr Adam Wilczyński
IV niedziela Wielkiego Postu – 26 marca
Krzyż – waga sprawiedliwości
Ks. dr Jan Nowak
V niedziela Wielkiego Postu –    2 kwietnia
Miłujący pelikan
Ks. dr Szymon Górski
Niedziela Palmowa –
9 kwietnia
Pieta
 
Ks. Prał. Tomasz Rusiecki

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.00

Na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym zapraszamy w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00

sacelan Kościoła Trójcy Świętej Dawid Bęben

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
Nabożeństwa Pasyjne w kościele Trójcy Świętej Reviewed by on . Wielki Post, który przeżywamy jest czasem nawrócenia, zerwania z grzechem i zmiany kierunku naszego życia. Środkami, które do tego prowadzą, są modlitwa, post i Wielki Post, który przeżywamy jest czasem nawrócenia, zerwania z grzechem i zmiany kierunku naszego życia. Środkami, które do tego prowadzą, są modlitwa, post i Rating: 0
scroll to top