Misyjny wyjazd w Pieniny

W dniach 9 – 11 października 2015 r. klerycy należący do Ogniska Misyjnego wybrali się do Szczawnicy, aby  opracować plan pracy na najbliższy rok akademicki a także, żeby  zintegrować się z  nowymi osobami, które dołączyły do ogniska.

Pobyt w Pieninach rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej oraz opiekun Ogniska Misyjnego przy naszym seminarium.

W homilii podkreślił, iż Kościół Powszechny w swej różnorodności jest bardzo bogaty, argumentując to wielością kultur państw wyznających wiarę w Chrystusa, leżących na rozmaitych kontynentach. Odnosząc to jednak do obecnych podczas Eucharystii alumnów zauważył, że objawia się to także w wielorakości talentów, charakterów członków Ogniska, którymi się opiekuje. Nawiązał również do osoby bł. Wincentego Kadłubka – patrona diecezji kieleckiej – będącego biskupem Krakowa, który służył Bogu całą swoją osobą. To spod jego pióra wyszła kronika dziejów Polski, co świadczy o niespotykanym jak na ówczesne czasy kunszcie pisarskim, a pragnienie życia w ubóstwie, które realizował w jędrzejowskim klasztorze cystersów, upodabniało go do Jezusa, Syna Człowieczego, niemającego miejsca gdzie skłoniłby głowę (por. Mt 8,20).

Sobotni poranek klerycy rozpoczęli wspólnymi modlitwami, po których udali się na rowerowy szlak prowadzący za naszą południową granicę – do Czerwonego Klasztoru. Ciesząc się z dopisującej pogody, urokliwych widoków oraz zadzierzgniętych już koleżeńskich więzi wrócili na posiłek. Sprzyjająca pogoda oraz duża energia uczestników wyjazdu, po spożyciu obiadu, umożliwiła alumnom wędrówkę do  wąwozu Homole, podczas której dzielili się wrażeniami z wyjazdu na Słowację.

Po powrocie klerycy uczestniczyli w Eucharystii, sprawowanej z formularza mszalnego „o ewangelizację ludów”, podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Prefekt Łukasz Zygmunt, zwracając szczególną uwagę na konieczność głoszenia Ewangelii. Wyjaśniał, iż ów obowiązek proklamowania Dobrej Nowiny wypływa z samego nakazu misyjnego zawartego w Mt 28,16-20. Ponadto wskazując na osobę św. Pawła zaznaczył jak wielką rolę w apostolskiej posłudze odgrywa nauczanie.

Dzień zakończył się wspólnym różańcem w intencji Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej oraz misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Ponadto przeprowadzono pogadankę dotyczącą misyjnej natury Kościoła, w której przypomniano myśl św. Jana Pawła II eksponującą powszechny charakter zbawienia (por. Redemptoris Missio 10). Zwrócono także uwagę na rolę katechezy w działalności duszpasterskiej i misyjnej, podkreślając wartość adhortacji Evangelii nuntiandi papieża Pawła VI. Katecheta, w sposób szczególny katecheta-misjonarz winien Ewangelię proklamować przede wszystkim swoim chrześcijańskim sposobem życia (por. Catehesi tradendae 18-22).

W ostatnim, trzecim dniu wyjazdu klerycy po śniadaniu wybrali się na pobliską Palenicę i podziwiając panoramę Szczawnicy górskim szlakiem udali się do Jaworek. Po powrocie wraz z gospodarzami ośrodka wypoczynkowego uczestniczyli w niedzielnej Mszy Świętej. Pochylając się nad Bożym Słowem, kaznodzieja uwypuklił znaczenie pytań o wiarę, tak często stawianych przez dzisiejszych ludzi. Podkreślił również, iż pójście za Chrystusem, powołującym bądź to do służby kapłańskiej, bądź do małżeństwa domaga się pytań, które nie są w swej istocie łatwe. Pytania owe będą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie stanowiąc jakby papierek lakmusowy weryfikujący sposób życia na obranej drodze.

Po zakończeniu Eucharystii i wspólnym obiedzie kieleccy klerycy serdecznie podziękowali gospodarzom za tak gościnne przyjęcie. W drodze powrotnej do seminarium uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami z integracyjnego wyjazdu Ogniska Misyjnego.

al. Michał Kacprzyk
rok V

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
Misyjny wyjazd w Pieniny Reviewed by on . W dniach 9 – 11 października 2015 r. klerycy należący do Ogniska Misyjnego wybrali się do Szczawnicy, aby  opracować plan pracy na najbliższy rok akademicki a t W dniach 9 – 11 października 2015 r. klerycy należący do Ogniska Misyjnego wybrali się do Szczawnicy, aby  opracować plan pracy na najbliższy rok akademicki a t Rating: 0
scroll to top