Kieleckie Studia Teologiczne

Kieleckie Studia Teologiczne
Kielce Theological Studies
Rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002
ISSN 1730-072X
Wydawnictwo „Jedność” Kielce

strona internetowa: http://www.wsd.kielce.pl/kst

Najbliższy numer „Kieleckich Studiów Teologicznych” planowany na rok 2017 w części tematycznej poświęcony będzie zagadnieniom mariologicznym w związku z przypadającą 100 rocznicą objawień w Fatimie. Zgodnie z tradycją, w numerze tym w dziale „Varia” przewidujemy zamieszczenie artykułów wykraczających poza wiodący temat numeru. Autorów pragnących zgłosić publikację swego artykułu prosimy o nadsyłanie propozycji tematów do końca marca 2017 roku.

Informujemy ponadto, że najnowszy numer Kieleckich Studiów Teologicznych będzie przygotowany za pośrednictwem open journal systems, który umożliwia całościowe zarządzanie i kontrolę procesu wydawniczego. Stąd autorów artykułów prosimy o zgłaszanie ich za pośrednictwem strony internetowej: http://ojs.academicon.pl/index.php/kst .

Adres Redakcji:
ul. Jana Pawła II nr 7
25-025 Kielce
kstredakcja@kielce.opoka.org.pl

Informacja o wersji pierwotnej:
Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa.
Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.

Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.

BazHum_logo-page-002

 

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
scroll to top