Nabór

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

„PÓJDŹCIE ZA MNĄ, A UCZYNIĘ WAS RYBAKAMI LUDZI. ONI NATYCHMIAST ZOSTAWILI SIECI I POSZLI ZA NIM.” (MT 4, 19-20)

 • Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…
 • Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…
 • to zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL:

Nowa matura

Wynik wyrażony w skali procentowej.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski;

b) język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna (30% wyniku końcowego) w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Stara matura

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony oceną w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin pisemny z podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).

Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):

a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego)

b) teologia moralna (25% wyniku końcowego)

c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego)

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów), o ile ukończą z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną (teologia) w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą”.

 • Rozmowa kwalifikacyjna: teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła w  akresie szkoły średniej. Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II.

Lektury:

 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 2. Katechizm Kościoła Katolickiego
 3. ks. Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996.
 4. Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. ks. Marian Rusecki, Lublin 1992.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat do Seminarium rozwija jeden temat z każdego przedmiotu, zadany przez przed komisją złożoną z Księży Profesorów WSD w Kielcach. Należy więc przygotować wszystkie 15 tematów.

Kandydaci ze STARĄ MATURĄ oprócz rozmowy kwalifikacyjnej będą zdawać egzamin pisemny. Czas 3 godziny. Zdający wybiera jeden z trzech tematów podanych przez KUL z zakresu ogólnej wiedzy teologicznej. Tematy te są nieznane, gdyż są przywożone z Lublina tuż przed egzaminem w zapieczętowanej kopercie.

Dokumenty wymagane do WSD Kielce (2018/2019):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 2 zdjęcia
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)
 • Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD KIELCE (przed rejestracją na uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Kielcach).

 

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

I nabór 10 kwietnia – 29 czerwca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

Rejestracja kandydatów z nową maturą

I nabór 10 kwietnia – 9 lipca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

 

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin:

11 lipca 2018 r. godz. 10.00 (I nabór)

21 września 2018 r. godz. 10.00 (II nabór).

Najpierw jednak należy zgłosić się do WSD w Kielcach w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

Podczas spotkania z Księdzem przełożonym kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Więcej informacji pod nr tel. -41-368-02-96.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
Ks. dr Paweł Tambor

 

 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • email
 • PDF
scroll to top