Nabór

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

„PÓJDŹCIE ZA MNĄ, A UCZYNIĘ WAS RYBAKAMI LUDZI. ONI NATYCHMIAST ZOSTAWILI SIECI I POSZLI ZA NIM.” (MT 4, 19-20)

 • Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…
 • Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…
 • to zapraszamy Cię do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach!

Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Kryteria rekrutacji są takie same jak na Wydziale Teologii KUL:

 • Egzamin maturalny (nowa matura)
 • Rozmowa kwalifikacyjna: teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła w zakresie szkoły średniej. Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II.
 • Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD KIELCE (Przed rejestracją na uniwersytecie kandydat zgłasza się wpierw do Rektoratu WSD w Kielcach).

Dokumenty wymagane do WSD Kielce (2016/2017):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (ksero, oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 1 zdjęcie
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

Uwaga 1. Termin zgłoszeń w celu rejestracji kandydatów na KUL upływa przed rozmową kwalifikacyjną.

Uwaga 2. Pierwszy termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu odbędzie się 11 lipca 2016 roku o godz. 9.00 w gmachu WSD w Kielcach.

Uwaga 3. Drugi termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu odbędzie się 15 września 2016 roku o godz. 9.00 w gmachu WSD w Kielcach.

Najpierw jednak należy zgłosić się do WSD w Kielcach w ramach przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

Podczas spotkania z Księdzem przełożonym kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Więcej informacji pod nr tel. 41-368-02-96.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
Ks. dr Paweł Tambor

scroll to top