Schronisko dla bezdomnych

Schronisko dla bezdomnych

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta znajduje się na ulicy Żeromskiego 36a w Kielcach. Placówka istnieje od 10 grudnia 1994 roku. Początkowo dysponowała tylko 20 miejscami. Obecnie każdego roku z pomocy korzysta około 100 mężczyzn w ramach pobytu okresowego (od kilku tygodni do kilku lat) oraz z pomocy doraźnej (noclegu i posiłku). Podczas pobytu w schronisku pensjonariusze mają zapewnione utrzymanie, opiekę lekarską i terapię. Towarzystwo pomaga także w uregulowaniu spraw osobistych, mieszkaniowych, zatrudnienia oraz w powrocie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Podopieczni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta to ludzie którzy w różnoraki sposób zostali doświadczeni życiowo. Najczęściej są to osoby zdane tylko i wyłącznie na siebie, bez rodzin, bez wsparcia i często bez własnych domów. Przygnieceni życiowym ciężarem nie są w stanie sobie poradzić z problemami, które doprowadzają ich do kryzysowych sytuacji. Zdarza się, że pocieszenia szukają w alkoholu, który tylko pogarsza ich stan. Wybierają życie na tzw. „marginesie społeczeństwa”. Izolują się i żyją w taki sposób który dla nas mógłby się wydawać nie do zniesienia.

Ludzie ci nie potrzebują tylko pomocy materialnej, wsparcia psychologicznego czy kogoś kto pomoże im się wydostać z nałogu – który w gruncie rzeczy jest głównym czynnikiem wykolejenia społecznego. Potrzebują także zwykłej obecności drugiego człowieka, zapewnienia że nie są sami. Ponadto cierpienie, które stało się nieodłącznym elementem ich życia często jest nie do zniesienia. Nadać sens cierpieniu można patrząc na Jezusa Chrystusa, na jego życie na to jak On znosił swoje cierpienie – na Jego Krzyż. Podopiecznym placówki oferujemy nie tylko naszą obecność i wsparcie poprzez rozmowę, przede wszystkim zapewniamy ich o obecności Chrystusa w ich życiu. W placówce pełnimy posługę przy okolicznościowych Mszach Świętych. W okresie Adwentu wspólnie spożywamy wieczerzę i śpiewamy kolędy. W okresie Wielkiego Postu co piątek prowadzimy Drogę Krzyżową, a także wspólnie adorujemy Krzyż. W maju wspólnie modlimy się litanią do Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w październiku prowadzimy Nabożeństwa Różańcowe. Okolicznościowo również podejmujemy wcześniej przygotowany  temat z dziedziny wiary, omawiamy go i odpowiadamy na pytania.

Posługę w schronisku dla bezdomnych alumni pełnią pod opieką ks. Prefekta Łukasza Zygmunta, który troszczy się o rozwój duchowy tam przebywających mężczyzn, a także stara się zapewnić im zakup najpotrzebniejszych rzeczy, które umożliwiają im łatwiejsze funkcjonowanie.

 

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • email
  • PDF
scroll to top